Płytki dywanowe
wykładziny do biura
wykładziny warszawa
Montaż wykładzin
Wykładziny dywanowe
Masy naparawcze

Masy naparawcze

Masy naprawcze:

Szybkowiążąca oraz szybkoschnąca proszkowa, drobnoziarnista specjalna masa szpachlowa. O bardzo dużej wytrzymałości i niskim poziomie naprężeń. Masa przeznaczona do wyrównywania i naprawy powierzchni podłóg i ścian, do wyrównywania schodów i podestów oraz do wypełniania małych otworów i nierównośści w podłożach betowonych. Bardzo szybkie schnięcie masy pozwala na dalszą jej obróbkę już po 15 minutach. Odporna na obciążenie kółkami krzeszeł. Nadaje się na na wodne ogrzewania podlogowe. Do stosowania wenątrz budynków.

Szybkowiążąca i szybkoschnąca anhydytowa masa naprawcza przeznaczona do wypełniania ubytów i głębokich nierówności w jastrychach. Do wyrównywania i szpachlowania suchych jastrów ora elementów suchej zabudowy na bazie gipsu. Nie podowuje naprężeń w podłożu. Nadaje się na jastrychy z ogrzewaniem podłogowym oraz obciążenie kółkami krzeseł. Do stosowania wewnątrz budynków.